Datapolitik

Datapolitik

Formålet med denne politik er at beskrive, hvordan vi håndterer de oplysninger vi har, får og indsamler om dig.

AMU-support.dk og tilhørende domæner og underdomæner er en selvstændig del af Webforum Media ApS, og oplysninger beskrevet i denne politik vil ikke blive videregivet eller brugt i anden sammenhæng, end det der er i overenstemmelse med AMU-support.dk's formål og virke.

Du bør løbende orientere dig om, og evaluere denne politik, for at sikre, at den er i overensstemmelse med dine behov. Vi forpligter os udelukkende til at orientere om ændringer i denne politik på denne side, selvom vi vil forsøge at gøre opmærksom på signifikante ændringer gennem vores nyhedsbrev. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Data du giver, når du bruger denne side

Denne offentlige side har indbygget statistiske værktøjer, der blandt andet måler på hvordan, hvornår og hvor ofte anvendelse finder sted. Disse oplysninger bruger vi primært til at forbedre siden og brugeroplevelsen, men vi forbeholder os retten til at anvende disse oplysninger til andre formål. Det kan fx være i markedsføringsmæssigt øjemed.

Hele siden er beskyttet af et SSL certifikat, der sikrer at siden og de informationer, der sendes via denne, er krypteret fra serveren og ud til dig. Derfor kan du trygt anvende vores formularer til at sende oplysninger og henvendelser. Vi fraråder alligevel, at du indtaster nogen former for oplysninger, der kan anses for at være meget personlige, herunder fx CPR-numre.

Fortrolighed

Det er af afgørende betydning for os, at du kan stole på, at dine oplysninger, henvendelser, brug af vores produkter og andre data du giver og genererer, behandles med største fortrolighed. Vi videregiver ikke nogen af disse oplysninger til 3. part eller til andre skoler, med mindre du har givet udtrykkelig tilladelse.

Det er dit ansvar, på klientsiden, at sikre, at uvedkommende ikke kan få adgang til systemet, eller tilgå private og personlige informationer. Du bør altid logge af systemet, når du forlader det, også selvom du ikke bruger en offentlig computer på et bibliotek, en internetcafe eller lignende.

For at kunne forbedre vores produkter, indsamler vi løbende data om anvendelse af disse, ligesom vi kan foretage brugerundersøgelser, tilfredsundersøgelser og markedsundersøgelser. Disse data er som udgangspunkt udelukkende til statistisk og internt brug, men hvis vi vælger at offentliggøre dele af eller hele undersøgelser, sker dette i anonymiseret form.

Når du henvender dig til os med et spørgsmål eller en afklarende formulering, forbeholder vi os retten til at anonymisere og offentliggøre henvendelsen såvel som svaret, med mindre du udtrykkeligt har bedt om andet.

Kundedata

Med kundedata menes enhver form for information, som du selv opbevarer i vores system, eller som gøres tilgængelig gennem adgang til dine systemer, herunder fx din(e) database(r), filudvekslingspunkter, printere, filer, billeder m.v.

Adgang til disse data kan være nødvendige for kunne yde dig den bedste service og support, men vi garanterer at vi kun tilgår dem på din foranledning.

Webforum Media vedkender sig det særlige ansvar, der hører til denne adgang og det er vigtigt for os, at vores kunder kan have fuld tillid til, at vi - udover at overholde lov om persondata - gør os umage for beskytte disse oplysninger. Derfor er vores løsninger designet til at leve op til de højeste standarder for sikkerhed.

Vi gør ingen krav på rettigheder til dine oplysninger og disse data forbliver, til enhver tid, din ejendom.

Test-skoler

Hvis du fungerer som test-skole, giver du os lov til at tilgå og benytte dine kundedata til test-formål. Du giver os også lov til at oprette, ændre og slette data, filer og konfigurationer i forbindelse med det eller de formål, som indgår i aftalen.

Det er vores pligt at sikre, at dette ikke giver driftsforstyrrelser eller nedbrud på eksisterende løsninger, men vi påtager os ikke skyld eller ansvar, hvis dette, mod vores hensigt, skulle ske, ligesom vi ikke kan holdes økonomisk ansvarlig for de gener og uhensigtsmæssigheder, der måtte opstå.

Ophør af aftale

Vi synes aldrig det er sjovt, når en kunde forlader os, men vi håber du vil være med til at gøre os bedre. Vi vil gerne vide, hvorfor du ønsker aftalens ophør, og hvilken oplevelse du har haft med det eller de produkter du har anvendt.

Du kan til enhver tid opsige din(e) aftale(r) med os og vi forpligter os hermed til at gøre adgangen til dine kundedata utilgængelig. Data som du har gemt i vores database, filsystem eller andre medier, slettes som udgangspunkt ikke, med mindre vi modtager din skriftlige anmodning herom. Denne anmodning skal vi modtage pr. post, og denne skal være underskrevet af den eller de personer på skolen, der har ret til at foretage denne disposition. Dette sker udelukkende for at kunne genetablere din adgang, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at genoptage aftalen. Disse data vil fortsat være dine og fuldt beskyttet af vores politik om fortrolighed.

Vi har flere løsninger

Vi har løsninger der kan lette dit arbejde med administrationen af AMU, lovgivning samt generel skoleledelse.

UDDATA AMU-Support

  • Adresse: Græsholmevej 56, 5700 Svendborg
  • Email: uddata@uddata.dk
  • Telefon: 72 22 61 01
  • Website: http://www.amu-support.dk
  • CVR: 25 88 73 36

Nyhedsbrev

Vores produkter er i konstant udvikling, derfor tilbyder vi at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så er du altid er opdateret.